Plaat van een donkere wereldBijbel NehemiaBijbel MateusBijbel JohannesBijbel CorinthiërsBijbel EfezeBijbel TimoteüsBijbel Openbaring
Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego; Ucząc je przestrzegać wszystkiego, com wam przykazał Mateusza 28:19.

Studiowanie Biblii – bogatsze życie chrześcijańskie Witamy w MEDN

Ostatnia wersja: 21 listopada 2020

Te bezpłatne Studia Biblijne online prowadzone są w niniejszej witrynie internetowej. Ich celem jest:

  1. Lepsze zrozumienie Biblii Wyjaśnienie tekstu Biblii
  2. Co oznacza bycie chrześcijaninem? Zaakceptowałeś Jezusa Chrystusa. Jak dalej podążać tą drogą?
  3. Co oznacza życie duchowe chrześcijanina?
  4. „I mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu” (List do Hebrajczyków 5:12-14). Sam Bóg przemawia w Księdze Ozeasza 4:6 słowami: „Mój lud ulega zagładzie, ponieważ wzgardził poznaniem”.
  5. Co oznacza „oddać się pod kontrolę Ducha Świętego”? Podręcznik dla wierzących.
  6. Czym jest pochwycenie Kościoła? Kiedy Jezus Chrystus powróci, aby zabrać wierzących do Nieba?
  7. Dla młodzieży i ich rodziców: Chrześcijańska edukacja seksualna.

Studium Biblijne służy poznaniu Słowa Bożego. Duch Święty został zesłany wierzącym, aby mogli zrozumieć Biblię i byli gotowi wypełniać Wolę Bożą i przykazania.
Wykład na temat Biblii gratis.
Pojęcia i tematy biblijne: Zaakceptowałeś Jezusa. Jak należy podążać tą drogą? Narodzony na nowo; Przyjście na świat Chrystusa; Jakie jest znaczenie Wielkiej Nocy i Zesłania Ducha Świętego? Często zadawane pytania; Ewangelia; Niebo; Jak czytać Biblię? Modlitwy; Pochwycenie Kościoła; Chrześcijańskie życie duchowe; Dawanie dziesięciny.

Co nowego do odkrycia?

Vacatures

We need volunteers to translate this website in their native language. If you would like to translate, please contact: vacature@ezbb.org.

Komentarze do Biblii:

Biblia otwartaModlitwa jest


Are you ready?
Are you ready for the Rapture?

How can you be certain to be taken at the Rapture of the Church? Conditions in Galatians 5:22
Biblia RSV (zrewidowana wersja standardowa)

Biblia
Biblia online

BIBLESTUDY


STUDIA BIBLIJNE

Wykład na temat Biblii gratis:

Księga Rodzaju

Studium Księgi RodzajuZ komentarzem. Upadek wiersz po wierszu. Czym jest grzech . Odrzucenie ofiary Kaina: bez rozlewu krwi, bez przebaczenia. Powódź Przymierze z Bogiem Studium Biblijne Księga Rodzaju wyjaśnia pojęcie grzechu. Dlaczego potrzebne jest Zbawienie przez krew Jezusa Chrystusa. Arka Noego. Co to jest prawda? Akt stworzenia, czy ewolucja? Budowa Wieży Babel i pomieszanie języków. Zmagania Abrahama w Ziemi Obiecanej. Ofiarowanie dziesięciny Melchizedekowi przez Abrahama. Obietnice złożone Abrahamowi przez Boga. Obiecany syn Izaak. Zniszczenie Sodomy i Gomory.

Księga Nehemiasza

Studium Księgi NehemiaszaWiersz po wierszu. Jaka nauka płynie dla nas, wierzących, z życia Nehemiasza? Uczniowie. Letni. Cesja. Budowanie. Trud. Czytanie Biblii. Nehemiasz jako obraz Jezusa. Studium biblijne Księga Nehemiasza opisuje jego wytrwałość w walce o odbudowę murów Jerozolimy. Stawiali go sobie za wzór broniący swojej wiary chrześcijanie.

Ewangelia według św. Mateusza

Studium na temat Ewangelii św. MateuszaWiersz po wierszu. Dlaczego Jezus narodził się z dziewicy? Kuszenie Jezusa przez szatana. Wyjaśnienie Kazania na Górze. Osądzenie ludzi. Przypowieści Jezusa. Jezus, Faryzeusze i uczeni w piśmie Nauczanie Jezusa. Królestwo Niebieskie Prawo cesarza. Kim jest Chrystus? Mądre i nieroztropne dziewice. Czym ma być ponowne przyjście Jezusa Chrystusa? Jednych wybierze, drugich pozostawi. Jezus oddaje swojego Ducha. Ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Jezusa. Trzy dni i trzy noce Misja Jezusa

Ewangelia według św. Jana.

Dobra nowinaJak zasłużyć na życie wieczne w Niebie? Jedynym sposobem jest uznanie Jezusa Chrystusa za swojego Zbawiciela i Pana. Wyjaśnianie Ewangelii na podstawie przykładów. Dlaczego człowiek potrzebuje zbawienia? Dlaczego odwracacie się od Boga? Nie rozumiem potrzeby zbawienia. Dlaczego wiara w Jezusa jest tak niezwykle trudna? Życie nie jest usłane samymi różami.

Studium biblijne List do Koryntian

Koryntianie Studium BiblijneSąd Chrystusowy nad wierzącymi. Każdy wierzący będzie musiał zdać sprawę Jezusowi ze swojego życia na Ziemi. Za dobrą pracę Pan Jezus wynagrodzi. Źli pracownicy nie unikną czyśćca. Serce chrześcijanina jest niczym świątynia, którą zamieszkuje Duch Święty.

Studium Biblijne List do Galatów

Galatowie Studium biblijneWiersz po wierszu. Studium biblijne Galatowie opowiadają historię uznania Pawła za apostoła. Jedna Ewangelia. Uzasadnienie przez prawo czy przez wiarę? Wolność w rozumieniu chrześcijan. Życie dla ciała czy dla ducha? Pogrzeb, kremacja czy wolny wybór? Czy tatuaże są dozwolone, czy mamy tu wolny wybór? Co w Tobie podoba się Bogu? Przestrzeganie prawa, Tory? Czym żyje CIAŁO? Czym żyje DUCH?

Studium Biblijne List do Efezjan

Efezjanie Studium BiblijneWiersz po wierszu. Odrzućcie stare życie i rozpocznijcie nowe – pod przewodnictwem Ducha Świętego. Ducha w sobie nie gaście. Chrześcijanie na służbie. Żołnierz Pana Jezusa Chrystusa. Przyobleczenie pełnej zbroi Bożej List do Efezjan 6. Wzmocnieni Duchem Świętym.

Tymoteusz Studium Biblijne

Tymoteusz Studium BiblijneWiersz po wierszu. Fałszywi nauczyciele. Jakie obowiązki spoczywają na pracowniku (pastorze, najstarszym, diakonie) oddanemu służbie Jezusowi. Przygotowanie do walki z szatanem i demonami. Zadanie Bożych robotników. Strzeżcie się odstępstwa od wiary. Zachowanie wyznawczyń kościoła Studium Biblijne 2 List do Tymoteusza o trudzeniu się po żołniersku dla Jezusa, o walce z diabłem, Wyjaśnienie Ewangelii, Pan Jezus Chrystus, Duch Święty, Ewangelia, Słowo Boże. Jak przygotowujesz się do bitwy? Pełne zaangażowanie w walkę i wola zwycięstwa. Siła Pisma Świętego, Starego i Nowego Testamentu.

Objawienie Studium Biblijne

Objawienie Studium BiblijneWiersz po wierszu. Studium Biblijne Objawienie jako przekaz (możliwych) wydarzeń dotyczących dni ostatecznych. 7 kościołów. Najstarsi i Baranek Boży w Niebie. 7 lat wielkiego ucisku. Głoszenie Królestwa Bożego i 144 000 wybranych Wizja siedmiu trąb. Liczba Bestii: 666. Bestia. Antychryst. Tysiąclecie. Kara Boga za grzech człowieka.

ONLINE

TEMATY BIBLIJNE

Otworzyłeś swoje serce na Jezusa. Jaki następny krok?

Co oznacza bycie chrześcijaninem? Życie chrześcijanina krok po kroku. Czym jest chrzest? Co to jest grzech? Jak zrozumieć narodzenie się na nowo? Co oznacza „życie ziemskie”? Co to znaczy „żyć pod kontrolą Ducha Świętego”? Jakie są trzy stopnie grzechów?

Jak zrozumieć narodzenie się na nowo?

Pytania i odpowiedzi dotyczące ponownych narodzin. Co oznacza narodzić się na nowo? Nikodem i Jezus.

Co oznacza Wielkanoc?

Wyjście z Egiptu. Ukrzyżowanie Jezusa Lub zajączek wielkanocny.

Często zadawane pytania

Odpowiedzi na pytania zadawane najczęściej przez niechrześcijan i chrześcijan.

Jakie jest znaczenie Ewangelii?

Pytania dotyczące Ewangelii i zbawienia we współczesnych czasach. Co znaczy Ewangelia?

Jak czytać Biblię?

Czytanie Biblii nie jest równoznaczne z czytaniem jakiejkolwiek książki. Zatem, jak należy czytać Biblię? Co należy wiedzieć, aby rozumieć Biblię?

Co to jest Zesłanie Ducha Świętego?

Czy nadal obowiązuje Chrzest w Duchu Świętym? Faza przejściowa. Poznaj przyczynę istnienia wielu języków.

Jak powinniśmy się modlić?

Studium Biblijne Modlitwa. Jak się modlić. Jaki jest cel modlitwy?

Czym jest chrześcijańskie życie duchowe?

Życie duchowe chrześcijanina. Małżeństwo. Zmartwychwstanie. Chrzest. Choroba i uzdrowienie. Dawanie dziesięciny. Misja. Aborcja. Eutanazja. Buddyzm. Islam. Homeopatia. Wspólne zamieszkiwanie. Joga. Popełniłem grzech, jak mam postąpić?

Dlaczego dajemy dziesięcinę?

Pytania i odpowiedzi dotyczące dziesięciny i prezentów. Są niezbędne podczas wykonywania pracy dla Pana Jezusa Chrystusa, na równi z Ewangelią i misją.